Jak se stát členem

Zájemce o členství v MO potřebuje k přijetí Rybářský lístek, správní poplatek, zaplacený na Místním úřadě v místě trvalého bydliště, odbor životního prostředí.

1. má-li RL, stačí jej předložit

2. nemá-li RL, je třeba absolvovat přezkoušení ze základních znalostí Bližších podmínek výkonu rybářského práva – Rybářského řádu.

Zkoušky se konají v měsících leden až červen vždy v pondělí a ve středu v pracovní době kanceláře MO a v měsících červenec až září vždy v pondělí. Materiály k nastudování jsou k dispozici v MO, zde na webu nebo na www.rybsvaz.cz a www.rybaripraha.cz

Děti mohou být členy ČRS od začátku povinné školní docházky, jejich přezkoušení probíhá vždy individuálně s ohledem na jejich věk a schopnosti.

Pokud vlastníte starý RL, kterému již skončila platnost, stačí zajít na Místní úřad v místě trvalého bydliště nechat jej obnovit.

Převodky z jiných MO přijímáme do konce DUBNA každého roku, poté je třeba založit nové členství.

Další informace, týkající se přijímání nových členů Vám rádi poskytneme na telefonních číslech, uvedených v sekci KONTAKT nebo využijte, prosím, formulář NAPIŠTE NÁM.